På Solina vet vi att hållbarhetsfrågan är central för våra medarbetare, kunder och partners. Vi utvärderar alltid hur vi kan göra saker smartare och mer hållbara. Våra leveranser sker idag med HVO diesel och vår uppvärmning av anläggningen görs med Biogas.

När vi nu undersöker nästa steg, inser vi att traditionella roller och samarbeten i leveranskedjan förändras och att nya samarbeten krävs. Därför har Solina startat ett samarbete med E.ON, Eriksson Åkeri och Volvo Lastvagnar för att undersöka förutsättningarna för framtida eldrivna transporter. Nu har vi mottagit leverans av den första El-lastbilen som kommer att leverera gods till Solinas kunder under hela december månad. Vi kommer att lära oss mycket som vi tar med oss till nästa fas i teknikutvecklingen, för att tillsammans möjliggöra hållbara transporter.