En entreprenörskultur

Solina är en organisation som består av 3 400 medarbetare i flexibla, samarbetsinriktade, ansvarsfulla och fokuserade team med en förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade lokala förhållanden. Tillvägagångssättet stöds av en kultur som belönar entreprenörsanda och ser människor som avgörande för framgång.

Våra jobbmöjligheter

20210616_016

Där människor gör skillnad

Vi är medvetna om att våra medarbetare är vår största tillgång – och vi investerar ordentligt i dem. Solina har ett brett och växande utbud av aktiva initiativ för personlig utveckling och självbestämmande, från utvecklingsprogrammen i SolinAcademy till internationella uppdrag.

20210616_033

Upplev Solina

Medarbetarnas röster är viktiga på Solina. Vi interagerar aktivt med medarbetarna och agerar utifrån deras feedback. Strategins framgång illustreras av svarsprocenten på 85 % i vår undersökning av medarbetarengagemang och betyget AA+ avseende nöjdhetsindex. Vårt betyg är högre än det europeiska riktmärket, men vi strävar såklart efter att göra Solina till en ännu bättre arbetsplats.

20210616_065
quote author profile picture

Jag började min resa i produktionen på Solina för 14 år sedan då det var ett mindre familjeföretag som hette Formidabel. För något år sedan uppstod det en vakans i rollen CSO inom Supply Chain, den tjänsten sökte jag och den var väldigt utvecklande då jag fick se företaget ur ett annat perspektiv samt möjlighet att själv utvecklas och växa inom företaget. Efter 1 år fick jag möjligheten att börja som inköpare och det är där jag är idag. Att Solina är en stark spelare idag återspeglas inom vår stora organisation där man kan utbyta idéer och strategier med kollegor i övriga Europa, vilket är väldigt värdefullt.
Det är också väldigt roligt att se hur vårt utbud samt kunders efterfrågan har förändrats under dessa år jag har varit här. Vi har gått från segmentet chark till en mer diversifierad portfölj där ”veggie” är i ropet just nu.

Marcus Westerlund - Operational Buyer

Hållbarhet

Solina strävar efter att leverera anpassade ingredienslösningar för att skapa god mat i ordets alla bemärkelser. Målet är att spela en avgörande roll i att skapa ett matsystem som kompletterar de fem områden som definieras i vårt hållbarhetslöfte: människor, planet, partner, prestation och produkter och lösningar.

Vi omprövar till exempel och minskar vår miljöpåverkan i den värdekedja vi täcker, från leverans av råvaror till verksamhetsoptimering. Dessutom strävar vi efter att skapa matlösningar som bidrar till människors hälsa och välbefinnande och vi främjar samarbetet med alla partner i matkedjan, både upp- och nedströms.

20210616_120

Ansök idag!

Skicka in en ansökan för att gå med i vår växande organisation