Solinas hållbarhetsuppdrag

Solinas hållbarhetsstrategi växte fram ur en grundläggande granskning av aktiviteter i samtliga av våra entreprenörsverksamheter. Granskningen visade många små initiativ, men också bristen på struktur och tempo som krävs för att göra verklig skillnad, vilket ledde till arbetet med en företagsövergripande strategi och en uppsättning konkreta åtgärder.

Det nya Solina är medvetet om att hållbarhet är en kritisk del av verksamheten för alla våra partner i livsmedelskedjan. Hållbarhet är numera kärnan i vår verksamhetsmodell och ligger bakom åtaganden gentemot våra fem utvalda områden: människor, planet, partner, prestation och produkter och lösningar.

Vårt hållbarhetsmål är att göra mat till en viktig fråga tillsammans med våra PARTNER för att utveckla innovativa PRODUKTER och lösningar och därmed leverera RESULTAT till en hel bransch samtidigt som vi främjar MÄNNISKORS välbefinnande och vårdar vår PLANETS resurser.

Sustainability visual transparant 2021 WEB
quote author profile picture

Vi har omarbetat företagets syfte, som nu lyder: ”Vi gör mat till mer än bara mat för människor och vår planet. Tillsammans skapar vi framtidens livsmedel.”

Anthony Francheterre, CEO

Hållbarhetsåtaganden

Produkter och lösningar

Vara banbrytande med goda, hälsosammare och hållbara livsmedel som gynnar människor och vår planet, till ett överkomligt pris för slutkonsumenten.

Partner

Etablera långsiktiga och ärliga relationer i vårt ekosystem (kunder, leverantörer och andra aktörer) för att hantera hållbarhetsutmaningar i vår värdekedja, tillhandahålla oöverträffade tjänster för kunder som förkroppsligar våra värderingar kopplade till samhälle, sociala aspekter och miljö och bidra till omformningen av olika matsystem.

Människor

Investera i människor för att göra Solina till en säker, inkluderande, etisk och attraktiv arbetsplats, så att människor är stolta över att vara en del av Solina, och för att förbättra våra slutkonsumenters och samhällens välbefinnande.

Planet

Minska miljöpåverkan i hela värdekedjan, från inkommande råvaror genom vår egen verksamhet och till slutkunden, för att bidra till ett livsmedelssystem som respekterar vår begränsade tillgång till naturresurser.

Prestanda

Fortsätta vår organiska tillväxt genom att vidareutveckla våra kundcentrerade produktstrategier på matmarknaderna, och samtidigt förena våra lönsamma resultat med våra samhälls- och miljööverväganden.

20210616_098