Därför är hållbarhet viktigt för oss

Hållbarhet är en viktig del av företagets affärsstrategi. Vi gör mat till mer än bara mat för människor och vår planet. Tillsammans skapar vi framtidens mat.

På Solina sätter vi hållbarhet i centrum för vår verksamhet för att uppmärksamma vår roll som en viktig aktör i livsmedelsvärdekedjan. Som en ledande global ingredienspartner har vi ett ansvar att hitta det bästa av vad naturen kan erbjuda genom nära, långsiktiga relationer med våra leverantörspartner och kunder. En jord till bord-filosofi ligger i alla intressenters intresse och i kombination med expertis inom ingredienser, funktion och nutrition skapar vi hållbara livsmedel för våra kunder.

20210615 Solina product mood 09

HÅLLBARHET I CENTRUM

Läs mer om hur vi sätter hållbarhet i centrum av det vi gör på Solina och våra ansträngningar till stöd för åtaganden avseende våra fem viktigaste områden (människor, planet, partner, prestanda och produkter och lösningar) i vår hållbarhetssammanfattning för 2021.

Sammanfattningen belyser initiativ och åtgärder som vidtagits under 2021 avseende hållbarhetsåtaganden för våra fem viktigaste områden och hur vi placerar hållbarhet i centrum av vår verksamhetsmodell.

Solina Sustainability Summary 2021_visual web

Medlemskap och certifieringar

Solinas engagemang för människor och planeten demonstreras genom vårt engagemang i olika program och medlemskap, till exempel initiativet Sustainable Spice Initiative, Sedex, Ecovadis och ISO. Vi jobbar med förebyggande åtgärder för miljön och den biologiska mångfalden genom våra medlemskap och certifieringar, till exempel Round Table of Responsible Soy, ekologiskt certifierade material och Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Stödja FN:s mål för hållbar utveckling

Med hållbarhet i centrum av vår verksamhet arbetar vi på Solina för att stödja FN:s mål för hållbar utveckling och bidra till mål 2, mål 5, mål 6, mål 8, mål 12, mål 13 och mål 16.

 

Kultur och policyer

Solinas kultur präglas av en säker, inkluderande, etisk och attraktiv miljö för våra medarbetare, partner och samhället. Vi stödjer detta fokus genom vår kultur – det så kallade Solina Way och efterlevnad av åtagande som vår etikkod, bekämpning av modernt slaveri, GDPR, policyn för mänskliga rättigheter, Sapin II, FN:s Global Compact-initiativ, ILO-konventionen och vår uppförandekod för leverantörer.

Omfattande innovation

Vi deltar i proaktiva, långsiktiga forskningsprogram med universitet och föreningar för att främja hållbara, innovativa livsmedel som alternativa proteiner och att ligga steget före nya trender genom vårt initiativ TOMORROW.